• Pokládka silničních obrubníků a odvodňovacích žlabů
  • Rekonstrukce a výstavba propustků – odvodňovacích kanálů pod vozovkou
  • Výšková úprava kanalizačních vpustí u živičných technologií

zlaby