Naše technologie:

 

● Výstavba komunikací penetrační technologií: pokládka kamenné vrstvy s prolitím asfaltového pojiva se zadrcením drobného kameniva

● Provádění asfaltových či emulzních nátěrů: pokládka drobného kameniva s asfaltovým pojivem s následným zadrcením

● Realizace živičných koberců – strojní  pokládka asfaltové hutněné vrstvy

 

  • road-men