• trysková technologie Jetpacher: výplnění výtluků v komunikaci aplikací drobného kameniva s asf. emulzí
  • řezání a zalévání trhlin a spár: ošetření trhlin a spár v živičném či betonovém povrchu komunikace asfaltovou zálivkou za horka

Patch